Themabijeenkomst 21 september: de woning van de toekomst

21 september waren we te gast in een levensloopbestendige energieleverende woning, een project van Groninger Huis. De woning aan de Lindelaan 11 wordt gebruikt als demonstratiewoning om mensen te laten ‘proefwonen’. Daarnaast worden er in samenwerking met de Hanzehogeschool meerdere onderzoeken gedaan.

Duurzaam Nieuwolda
Het Groningse dorp Nieuwolda heeft de ambitie om het meest energiezuinige dorp van Nederland te worden. In het project Duurzaam Nieuwolda staan de thema’s energie, zorg, wonen en werken centraal. De projecten variëren van zonnepanelen en betere isolatie van bestaande huizen tot straatverlichting met led-lampen. Een ander project is de levensloopbestendige en energieleverende woning aan de Lindelaan 11 in Nieuwolda, hier waren we van JongWonen te gast.

Allereerst heeft Erwin Schiphorst ons verteld waarom Groninger Huis, de woningcorporatie die in die regio actief is, dit project is gestart. Met dit project wil Groninger Huis de bewustwording rondom duurzame energiebeheersing en langer zelfstandig thuis blijven wonen met behulp van thuistechnologie stimuleren en tastbaar maken.

Door huurders en omwonenden de mogelijkheid te bieden te gaan proefwonen, kunnen inwoners van Oost-Groningen ervaren welke voordelen verduurzaming op het gebied van energiemaatregelen en thuistechnologie kunnen bieden. Samen met de proefbewoners kan de corporatie inzicht krijgen in de behoeften en vragen rondom wonen, welzijn en zorg van de proefbewoners. Deze inzichten kunnen helpen bij het inzetten van innovatiekracht en bieden kansen voor het ontwikkelen van nieuwe product-markt combinaties.

Hanze Hogeschool
Dr. Jantine Bouma heeft ons vervolgens verteld over de onderzoeken die de Hanze Hogeschool uitvoert in de woningen. In dit project koppelt de Hanzehogeschool Groningen de behoeften van ouderen aan de mogelijkheden die thuistechnologie (domotica) biedt.

Door voor en na het proefwonen onderzoek te doen bij de doelgroep ontstaat meer inzicht in het gebruik en de wenselijkheid van domotica. Het onderzoek richt zich dus op de toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe technologie in het huis.

Deze presentatie werd gevolgd door een rondleiding in de woning.

Vegro
Na de rondleiding door de woning, heeft een medewerker van de Vegro ons meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van (thuis)zorg. Zo hebben we kunnen kijken naar de Compaan (een tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen) en was Zora de zorgrobot aanwezig. Door slim gebruik te maken van nieuwe technologie, kan de zorg voor ouderen worden verbeterd. Zo kan bij de gymnastiekles Zora de oefeningen voor doen, zodat zorgverleners meer handen vrij hebben om meer individuele begeleiding te geven waar dit nodig is. Ook kan bijvoorbeeld met een cameraatje een arts op afstand meekijken met de verzorgende medewerker en kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd. Hoewel de doelgroep vaak nog wat huiverig is voor de toepassingen van technologie, is er juist voor deze mensen veel te winnen aan kwaliteit. De insteek moet echter niet het vervangen van personeelsleden zijn, maar het aanvullen en verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening.

Namens JongWonen willen we iedereen bedanken die zich ingezet heeft om deze leuke en interessante themabijeenkomst mogelijk te maken.

Meer weten over het project of zelf een keer proefwonen? Klik hier