Vooruitblik 2019

Vanaf 1 januari werken de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met één gezamenlijk beoordelingskader voor corporaties, naast verduurzaming komt er aandacht voor het bouwen van structureel 75.000 middeldure huurwoningen per jaar, het kabinet stelt 80 miljoen euro ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag reserveert het kabinet in 2019 ruim 36 miljoen euro.

Ons werkveld is voortdurend in beweging, genoeg voor nog een jaar vol inspirerende bijeenkomsten…

Themabijeenkomsten
Net als vorig jaar organiseren we drie themabijeenkomsten. Dit jaar doen we dat op:

  • donderdag 9 mei
  • donderdag 13 juni
  • donderdag 7 november (incl. etentje)

JongWonen DenkTank
Naast themabijeenkomsten, intervisie en informele bijeenkomsten willen we ook vaker DenkTanks en andere discussiebijeenkomsten, zoals die we vorig jaar deden voor Nieuw Elan.

We zijn ook op zoek naar meer thema’s en/of vragen die leven bij corporaties, en waar wij als JongWonen een bijdrage aan kunnen leveren. Dat kan op allerlei vlakken zijn: duurzaamheid, participatie, talentmanagement, dienstverlening, noem maar op. Het mooie van JongWonen is dat we een frisse blik kunnen bieden en dat we met zijn allen een heel scala aan functies bekleden en dus een brede kennis hebben. Mocht er bij jouw organisatie een vraagstuk zijn waar wij als JongWonen een bijdrage aan kunnen leveren, neem dan eens contact op met het bestuur om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Informele bijeenkomsten en netwerken
De vrijdagmiddagborrel en het jaarlijkse etentje bij de laatste bijeenkomst in 2018 waren erg gezellig. In 2019 organiseren we op 1 maart onze eerste vrijdagmiddagborrel, hierbij willen we ook onze oud-leden uitnodigen.

Leden en bestuur
Het ledenaantal loopt iets terug. Dit betekent dat er ruimte ontstaat voor nieuwe leden om zich aan te melden. Wil je meer halen uit je loopbaan bij de woningcorporatie? Neem contact met ons op

Dit jaar verwelkomen we Marieke Hoefsloot als nieuw bestuurslid! Met deze nieuwe aanwinst kunnen we 2019 weer met vol vertrouwen starten.

Kortom, er staat heel wat op het programma. We hopen dat we er met zijn allen weer een mooi jaar van kunnen maken!