Vooruitblik 2019

Vanaf 1 januari werken de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met één gezamenlijk beoordelingskader voor corporaties, naast verduurzaming komt er aandacht voor het bouwen van structureel 75.000 middeldure huurwoningen per jaar, het kabinet stelt 80 miljoen euro ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag reserveert het kabinet in 2019 ruim 36 miljoen euro.

Ons werkveld is voortdurend in beweging, genoeg voor nog een jaar vol inspirerende bijeenkomsten… Lees verder

Even voorstellen: Inge Ferwerda

Ja, ik ben het: degene die jullie altijd via LinkedIn en e-mail bestookt met berichtjes.. Sinds 2014 ben ik lid van JongWonen en sinds 2015 zit ik in het bestuur. Zo langzamerhand is het dus wel eens tijd om mezelf ook voor te stellen. Lees verder

DenkTank met Nieuw Elan: betaalbaarheid

Op maandag 5 maart organiseerden we op verzoek van huurdersplatform Nieuw Elan een DenkTank over betaalbaarheid. We begonnen met een mindmap en vervolgens gingen we op verschillende manieren aan de slag om zo veel mogelijk ideeën te genereren. Hieronder lees je wat Andrea van Nieuw Elan er van vond.
Lees verder

Themabijeenkomst 8 maart: een (t)huis als basis

In het duurzaamheidscentrum in Assen kwamen we bij elkaar om meer te leren over de wereld van statushouders. Francis Saathof van Bureau Woontalent vertelt over haar ervaringen en inzichten door preventieve trainingen voor onder andere statushouders om zelfstandig te wonen. Samen met statushouder Ayman, die de training gevolgd heeft, vertelt ze haar verhaal. Lees verder

Supervisie: wat is dat eigenlijk?

Afgelopen jaar organiseerden we de supervisie voor het eerst. We bedachten dat mensen misschien wel behoefte hadden aan iets dat wat dieper ging dan intervisie, en overlegden daarover met onze coach Arjan Helmantel. Samen ontwikkelden we het supervisie-traject: een jaar lang in een vaste groep werken aan je eigen ontwikkelvraagstuk. Arjan vertelt ons er graag wat meer over: Lees verder